namens het bestuur een goed en gezond 2016 gewenst.